Uncategorized Văn phổ thông cấp 2

Bình luận ý kiến: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Đề bài: Em hãy bình luận ý kiến: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo trong Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Bình ngô đại cáo cho đến nay vẫn được mệnh danh là áng thiên cổ hùng văn. Chúng ta không thể nào phủ nhận được giá trị của tác phẩm đó, nó không chỉ giống như bản tuyên ngôn thứ hai sau Nam Quốc Sơn hà mà nó còn góp phần đưa ra những tội ác những chân lý của cuộc kháng chiến của ta. Đặc biệt trong tác phẩm Nguyễn Trãi đã nêu lên một ý kiến đang để bình luận và tốn khá nhiều giấy mực đó là:

“Việc nhân nghĩa cố ở yên dân

Quân điều phạt trước lo trừ bạo”

Qua đó ta thấy được những ý nghĩa của câu thơ đó. Vậy ý nghĩa là gì?

Trước hết chúng ta nên đi tìm hiểu phân tích chính những câu chữ trong hai câu thơ đó để tìm ra ý nghĩa. Có thể thấy rằng chính tư tưởng bao chùm trong hai câu thơ chính là nhân nghĩa. Ở đây nhân nghĩa chính là những hành động của trừ bạo an dân. Chính những thế lực thù địch cũng như những bọn tham quan ô lại đã làm cho nhân dân phải điêu đứng trong đau khổ chính vì vậy nhân nghĩa chính là làm việc nghĩa là trừ bạo để yên ổn cho nhân dân. Nhân nghĩa là tư tưởng của dân tộc được hình thành và phát triển xuyên suốt chiều dài lịch sử. Mục đích của nhân nghĩa đã được khẳng định là “cốt để yên dân”, là bảo vệ hạnh phúc của nhân dân. Hạnh phúc lớn nhất của dân là được sống trong môi trường hòa bình, yên ổn làm ăn, không lâm vào cảnh chết chóc, đau thương.

Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Qua đó ta có thể chứng minh việc nhân nghĩa chính là trừ bạo cho nhân dân có một yên ổn hòa bình. Có thể nói rằng sự nghiệp nhân nghĩa ấy là tư tưởng của nhân dân ta từ xưa đến nay.

Trước hết là trong quá khứ việc nhân nghĩa được thể hiện rất rõ trong việc đấu tranh chống những bọn xâm lược lớn. Như chúng ta đã biết thì không có bất cứ một kẻ thù nào đến nước ta mà là chính nghĩa cả chúng chỉ là rêu rao là nhân nghĩa thế nhưng thật tâm lại là cướp nước người ta. Ông cha những nhân nghĩa muốn vì dân mà luôn luôn đấu tranh để bảo vệ tổ quốc này. Thật vậy nếu ham chức ngai vàng thì các bậc vua tôi đã bán nước để được bình yên trên ngai vàng đó rồi nhưng là vì nghĩ cho nhân dân cho nên họ mới chiến đấu kiên cường như thế. Có thể thấy lực lượng nhân dân chiếm phần đông trong dân số đất nước chính vì thế mà phải yên được dân thì đất nước mới thịnh. Cả khi đất nước ta sang thời chống Pháp, chống Mỹ cũng thế chúng ta không thể nào quên đi tư tưởng ấy. Nhân dân sống trong cảnh khổ cực đói nghèo mà thậm tệ hơn chính là nạn đói năm 1945 đã làm cho khoảng hai triệu đồng bào nhân dân ta chết đói. Cuộc sống nhân dân như thế đòi hỏi Đảng và nhà nước tiến hành đấu tranh để yên ổn dân sinh. Đó chính là nhân nghĩa. Ngay cả khi dành lại được độc lập cướp lại được ruộng đất thì nhân dân ta đã được Đảng cấp ruộng đất cho. Đó chính là việc làm cho nhân dân được ấm no hạnh phúc, nói cách khác thì đó chính là nhân nghĩa.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

Hay đến ngày nay cũng thế khi các nước đế quốc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đem lại những thách thức cho đất nước ta chính vì thế mà nhân dân ta phải cùng nhau hợp sức tỉnh táo hội nhập nhưng không để cho chúng có có thể lợi dụng những sai xót của ta mà lật đổ chính quyền ta gây bất ổn cho cuộc sống của nhân dân. Thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp vì thế cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo. Việc nhân nghĩa trong đời sống là làm cho nhân dân sống công bằng, dân chủ , hạnh phúc lâu bền.

Như vậy có thẻ nói ý kiến của Nguyễn Trãi trong bình ngô đại cáo là một ý kiến rất đúng. Lòng dân có ổn thì đất nước mới phát triển được cực thình. Nhà nước ta hiện nay đứng trước những thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn lớn. Chính vì thế mà phải có những chính sách làm cho cuộc sống của nhân dân ổn định để tránh khỏi những chiến lược diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ chính quyền kia.

Post Comment