Sunday, 7 Jun 2020
Uncategorized Văn phổ thông cấp 2

Giải thích câu tục ngữ Đất rắn trồng cây khẳng khiu những người thô tục nói điều phàm phu

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ: Đất rắn trồng cây khẳng khiu những người thô tục nói điều phàm phu.

của mỗi chúng ta có rất nhiều những điều phức tạp và vô cùng khó hiểu nhưng dù cho có gian nan và nghiệt ngã như thế nào thì chúng ta cũng nên coi trọng những phẩm chất đạo đức có trong mình, những điều đó mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn, đúng như dân tộc ta đã có câu: Đất rắn trồng câu khẳng khi những người thô tục nói điều phàm pha.

 

 

Trong câu tục ngữ trên nghĩa đen của nó muốn nói tới những vùng đất rắn, dễ trồng và có điều kiện phát triển tốt, đây là những vùng đất rắn rõ vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống để trồng ra những thành quả có ích cho xã hội, những cây gỗ khẳng khiu vươn mình đón nhận nguồn ánh sáng mới của nhân loại. Những người thô tục thì nói những điều phàm phu.Nghĩa đen nó mang một ý nghĩa tượng trưng xuất hiện trên bề mặt ngôn từ nhưng chúng ta cũng thấy được điều đó qua cách sử dụng và dùng để so sánh của dân tộc ta.

Ý nghĩa sâu xa mà câu tục ngữ này muốn nói đó là những con người có phẩm chất đạo đức tốt và con người thô tục, sự khác nhau giữa hai dạng người này, những con người rắn rõi biết vượt qua hoàn cảnh của cuộc sống để vươn lên, họ là những con người dù có ở trong xã hội đáng rất phát triển có nhiều cám dỗ nhưng họ không bị ảnh hưởng, họ vẫn phát triển và có ý nghĩa to lớn cho xã hội này. Môi trường của họ cũng đã được họ lựa chọn, đó là những vùng đất rắn, tuy nó không có nhiều dinh dưỡng và điều kiện tốt, nhưng họ vẫn vươn lên và tạo ra thành quả to lớn, biểu trưng đất rắn trồng cây khẳng khiu, biểu tượng cho những người có phẩm chất tốt họ đã phải rèn luyện và đúc kết từng ngày, điều đó mới đem lại cho họ được con người như ngày hôm nay.

Xem thêm:  Soạn bài Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945 – 1975

Dù có khó khăn gian nan và vất vả nhưng họ vẫn vượt qua được tất cả những điều mà cuộc sống có, biết vươn lên,thẳng thắn khẳng khiu và có ích cho xã hội này, điều đó là vô cùng đáng quý và đáng được chân trọng. Trong cuộc sống đôi khi có rất nhiều những cảm dỗ khó khăn và cả những thử thách nhưng họ vượt qua được tất cả để vươn lên cho chính cuộc sống của mình và xã hội, không ngừng rèn luyện bản thân để mang lại những ý nghĩa có giá trị cho cuộc sống. Và phần sau câu tục ngữ là những người thô tục, những người không có văn hóa và đạo đức, họ chỉ biết làm những điều không mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người, những con người đang bị sự cám dỗ của cuộc sống này, thì họ chỉ nói ra những điều phàm phu, đây là những điều thô tục và không hề tốt.

Những con người đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, chính vì vậy câu tục ngữ đã chỉ ra để nói về những con người biết rèn luyện kiên trì và tạo ra cho mình những phẩm chất đáng quý không bị xã hội này mua chuộng bằng những đồng tiền trước mắt, họ làm chủ được bản thân và phát triển được mình cho dù đó là điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Dân tộc đã có rất nhiều câu tục ngữ nói về lời ăn tiếng nói: “ lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” câu này cũng mang giá trị giáo dục về đạo đức của con người, chúng ta thấy những người thô tục thì không nói được ra những điều tốt đẹp mà họ chỉ nói những điều phàm phu tục tử và điều đó ảnh hưởng xấu đến chính bản thân họ và cả xã hội.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Phải biết rèn luyện cam khổ thì mới thành công, câu tục ngữ trên có ý nghĩa giáo dục sâu sắc để chúng ta nhận thức được ý nghĩa và sự khác nhau giữa những con người có phẩm chất tốt và không tốt. Ý nghĩa mà câu tục ngữ này để lại khuyên răn mỗi chúng ta nên biết rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức để trở thành những cây khẳng khiu làm những điều có giá trị và có ý nghĩa cho cuộc sống điều đó mới đáng chân trọng và đáng quý đến vô ngần, mỗi chúng ta nên học hỏi và phát triển những phẩm chất tốt trong bản thân mình để trở thành một tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Biết rèn luyện thì sẽ làm được những điều rất tuyệt vời mà những người không chịu rèn luyện bản thân, không dám từ bỏ đi những điều xấu thì họ mãi mãi bị xã hội phê phán, và là một thành phần kéo lùn sự phát triển của xã hội chúng ta, những con người không chịu và những người thô tục đó sẽ mãi trở thành những con người không được xã hội này coi trọng.

Câu tục ngữ trên đã để lại ý nghĩa vô cùng sâu sắc cho mỗi chúng ta nó để lại những bài học kinh nghiệm về cuộc sống để chúng ta và noi theo, nó còn thức tỉnh được những con người đang có những tư tưởng và suy nghĩ chưa đúng.

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về các mùa của đất nước.

Nguồn: Văn mẫu

Post Comment