Friday, 29 May 2020
Uncategorized Văn phổ thông cấp 2

Giải thích luận điểm: Tại sao phải “Học tập tốt, lao động tốt”

Tại sao chúng ta phải ” tốt, tốt”. Học tập và đều mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Học tập tốt sẽ giúp ta mở mang tri thức, kinh nghiệm, tâm hồn được bồi đắp thêm phong phú. Nếu khi còn nhỏ mà ta không học tập tốt thì khi lớn lên sẽ chẳng làmđược việc  gì có ích. Học tập để khi lớn lên có đầy đủ kinh nghiệm để bước vào đời, giúp ích cho gia đình, góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lao động tốt là phương phát rèn luyện bản thân hữu ích.Trong quá trình lao động ta sẽ rèn luyện được những phẩm chất tốt đẹp như siêng năng, cần cù, sáng tạo… Từ làm những việc nhỏ, vừa với sức của mình thì ta mới làm được những việc lớn hơn khi trưởng thành. Ngoài ra lao động cũng khiến ta thêm nhanh nhẹn, ta cũng giúp đỡ được gia đình khi còn nhỏ.

Như vậy học tập và lao động tốt là những hành trang quý báu đối với để bước vào tương lai. Ngược lại nếu ta không học tập và lao động nghiêm túc khi còn nhỏ thì khi trưởng thành sẽ gặp nhiều trở ngại. Trong hoàn cảnh kinh tế và khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, nếu ta không học tập cho tốt sẽ trở thành người lạc hậu, bị tụt lại phía sau như những kẻ vô dụng. Nếu takhông học tập tốt khi trưởng thành sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, khi còn nhỏ màkhông  thường xuyên lao động thì lớn lên sẽ không có kinh nghiệm thực tế, làm việc gì cũng lóng ngóng, chậm chạp, khó đạt được hiệu quả cao. Thiếu niên, nhi đồng là những chủ nhân tương lai của đất nước, gánh trên vai trọng trách lớn lao. Những mầm non ấy nếu không có tri thức, kinh nghiệm thì sẽ giết chết xã hội, không thể xây dựng một xã hội , phát triển.

Xem thêm:  Nhân dân ta có câu tục ngữ ”Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng có bạn lại bảo "Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng”. Hãy chứng minh

Vì vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi cần ý thức được nhiệm vụ ” học tập tốt, lao động tốt” cho bản thân mình.

Post Comment