Friday, 29 May 2020
Uncategorized Văn phổ thông cấp 2

Hồ chủ tịch có dạy “Học với hành phải đi đôi, học mà không có hành thì vô ích, hành mà không có học thì hành không trôi chảy”. Em hiểu lời dạy trên như thế nào?

”Trăm hay không bằng tay quen”, người xưa từng quan niệm rằng lý thuyết hay không bằng thực hành giỏi, điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thực hành. Trong khi đó có những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh thiện, theo lối học sáo mòn cũ kĩ. Ngày nay với đà phát triển của xã hội, quan niệm lý thuyết và thực hành được hiểu khác hơn. Học và hành lúc nào cũng đi đôi không thể tách rời nhau, điều đó đã được Hồ chủ tịch khẳng định: ” học với hành phải đi đôi, học mà không có hành thì vô ích, hành mà không có học thì hành không trôi chảy”.

Lời dạy của Bác có ý nghĩa rất quan trọng đối với của chúng ta ngày nay, tuy nhiên để hiểu được học và hành có quan hệ như thế nào trước hết ta cần hiểu ” học” là gì? và ” hành” là gì? Học là tiếp thu kiến thức đã được tích lũy trong sách vở, làm nắm vững lý luận đã được đúc kết trong các môn khoa học, đồng thời tiếp nhận những kinh nghiệm của cha ông đi trước, học là trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ hiểu biết của mình để không tụt lùi lạc hậu. Học là tìm hiểu khám phá những tri thức của loài người nhằm chinh phục tự nhiên, chinh phục vụ trụ, còn ” hành” là làm, là thực hành là ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn đời sống cho nên học và hành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nó là hai mặt của quá trình thống nhất, không thể tách rời, mà luôn phải gắn chặt với nhau làm một. Hiểu được mối quan hệ đó là do Bác đã rút ra được kinh nghiệm trong tập và lý luận cách mạng.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)

Ta cần hiểu rõ ” hành”  vừa là mục đích vừa là phương pháp , một khi đã nắm vững kiến thức mà ta không vận dụng vào thì ta chả làm được gì cả  lý thuyết xuông: “học mà không hành là vô ích”. Nguyên nhân “học” và không “hành” là do đâu? do học không thấu đáo hoặc thiếu môi trường hoạt động. Trong không thiếu những kẻ lúc đi học không chăm chú nên lúc ra đời không làm được gì bị mọi người khinh chê. Ngược lại nếu ” hành” mà không có lý luận chỉ đạo lý thuyết soi sáng thì việc áp dụng vào thực tế sẽ lúng túng hay gặp khó khăn trở ngại, thậm chí có khi sai lầm nữa. Xác định được  cũng chưa đủ ta cần phải hiểu học cái gì và học như thê nào? ” học” ở đây không chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà trường, không phải chỉ có kiến thức do thầy cô truyền thụ, còn có rất nhiều điều hay, mới lạ trong mà ta cần phải học tập, sự học rất mênh mông bao la cho nên ta phải học tập không ngưng ở lứa tuổi nào cũng phải học: học ở trường, ở gia đình, ở xã hội, học thầy, học bạn, thông tin đại chúng… bởi ” đi một ngày đàng/ học một sàng khôn”.

ta cần phải có trí thức đúng đắn trong việc học và lựa chọn phương pháp học, phải có thái độ nghiệm túc không học qua loa đối phó, vừa học vừa chơi, vào lớp phải chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi chép bài vở đầy đủ khoa học, về nhà học bài cũ áp dụng làm bài tập đầy đủ, phải biết vận dụng sáng tạo những kiến thức thầy cô truyền thụ vào bài tập thực hành. Có như vậy hiệu quả học tập mới nâng cao.

Xem thêm:  Viết đoạn văn thuyết minh về đền Ngọc Sơn, trong đó có sử dụng một số yếu tố miêu tả

Có thể nói lời dạy của Hồ chủ tịch ngày càng được khẳng định về tác dụng của nó trong thực tế, học đi đôi với hành đã trở thành nguyên lý phương châm giáo dục của nhà nước đồng thời cũng là phương pháp học tập của mỗi chúng ta. Thấm thía lời dạy của Người chúng ta càng có ý thức hơn trong việc học tập của mình, hãy cùng nhua cố gắng thực hiện phương pháp ” học đi đôi với hành” để việ học của chúng ta ngày càng tiến bộ hơn.

Post Comment