Uncategorized Văn phổ thông cấp 3

Khát quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Khát quát Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Hướng dẫn

Khát quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. Bài làm giúp bạn hiểu rõ hơn về văn học Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỉ X – XIX

1. Điểm chung và điểm riêng của hai thành phần văn học chữ hán và chữ Nôm

• Điểm chung

+ Cả hai loại văn tự này đều được phát triển dựa tren cơ sở văn tự của người Hán

+ Đều phản ánh được những vấn đề nóng bỏng trong đời sống xã hội cũng như tâm tư, tình cảm của thời trung đại.

+ Đều đạt được những thành tựu rực rỡ và kết tinh ở những tác phẩm xuất sắc.

• Điểm khác

+ Văn học chữ Nôn ra đời muộn hơn, đây là loại chữ cách tân sáng tạo từ chữ Hán.

+ Thành tựu của chữ Hán nở rộ trên nhiều lĩnh vực thì ở chữ Nôm lại chủ yếu ở lĩnh vực thơ.

2. Lập bảng tổng kết về tình hình phát triển của văn học trung đại Việt Nam theo mẫu.

Giai đoạn văn học

Nội dung

Nghệ thuật

Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm

Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIVMang nội dung yêu nước và âm hưởng hào hùngVăn học chữ Hánvới các thể loại tiếp thu từ Trung Quốc: văn chính luận, thơ, phú…

Văn học chữ Nôm bước đầu phát triển

Vận nước(Pháp Thuận)

( Lí Công Uẩn)

()

()

Giai đoạn thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVIIĐi từ nội dung yêu nước, âm hưởng ngợi ca đến nội dung phê phán hiện thực xã hội phong kiến.Văn học chữ Hán phát triển với nhiều thể loại.

Văn học chữ Nôm có sự Việt hóa thể loại từ Trung Quốc.

Quân trung từ mệnh tập, Bình ngô đại cáo ()

Thiên nam ngữ lục

Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu TK XIXXuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩaPhát triển mạnh cả văn xuôi và văn vần, cả văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm

Cung oán ngâm khúc

Nửa cuối thế kỉ XIXVăn học yêu nước phát triển mạnh mẽVăn học chữ quốc ngữ xuất hiện nhưng văn học chữ Hán và chữ Nôm vẫn là chính.

Ngư tiều y thuật vấn đáp.

Theo Kienthucvan.com

Xem thêm:  Cảm nhận của anh chị về con người Nguyễn Trãi trong Cảnh ngày hè

Post Comment