Wednesday, 8 Jul 2020
Uncategorized Văn phổ thông cấp 3

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Nghị luận về một ý kiến bàn về

Hướng dẫn

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Câu 1: ý kiến sau đây của về văn chương: Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn.

MB: ý kiến của Đặng Thai Mai

TB: Bình luận và giải thích về câu nói của Đặng Thai Mai, giải thích tại sao Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn.

+ Lý giải ý kiến trên thông qua những dẫn chứng thực tế, thông qua các tác phẩm văn học, thông qua nhân vật văn học, tất cả những điều này đều tạo nên những tác phẩm hay, thực tế, gợi tả cho ta liên hệ thực tế với vấn đề trên của Đặng Thai Mai.

+ Vai trò của văn học trong , lý giải vai trò của nó đối với cuộc kháng chiến, nó là đề tài xuyên suốt trong tác phẩm văn học, trong xã hội.

KB: Nhận định và nêu lên sự đúng đắn của vấn đề qua câu nói của Đặng Thai Mai.

Xem thêm:  Hãy tả một người thân yêu và gần gũi nhất với em (ví dụ: chị gái)

Câu 2: Bàn về thơ , nhà phê bình viết: “Thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính đưa đến thành công của thơ anh”. Hãy bày tỏ ý kiến đối với nhận định trên.

MB: Nêu vấn đề cần nghị luận, liên hệ với nhân định của nhà phê bình Hoài Thanh “”Thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính đưa đến thành công của thơ anh”.

TB: Giải thích ý kiến của Hoài Thanh, bình luận điểm đúng của vấn đề… liên hệ thực thế vấn đề trong cuộc sống, những vấn đề mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống.

+ Lợi ích của câu nói đó đến , để cho bài học gì cho cuộc sống, dẫn chứng để lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa to lớn, làm nên giá trị cho cuộc sống, nhìn nhận lại cuộc cách mạng của dân tộc.

+ Thành công của cuộc cách mạng đó là dựa chủ yếu vào thái độ toàn tâm toàn ý của mỗi người, nó để lại nhiều bài học có giá trị to lớn cho mỗi người.

+ Chúng ta cần ý thức và học hỏi lời dạy mà Hoài Thanh đã ghi nhận trong câu nói trên.

KB: Khẳng định lại vấn đề nghị luận, khẳng định một lần nữa mặt đúng của vấn đề, liên hệ , cần làm gì để phục vụ cho cuộc cách mạng của dân tộc.

Xem thêm:  Lập dàn ý tầm quan trọng của việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Theo Kienthucvan.com

Post Comment