Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích giá trị nhân đạo trong bài vợ nhặt của...

Phân tích bài thơ Đây mùa thu tới

Đề bài: Phân tích bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu  Xuân Diệu...

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân của nhà văn Kim Lân

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Con...

Phân tích nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của...

Phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của...

Cảm nhận về bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến- một nhà thơ nổi...

Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích tác phẩm Một người Hà Nội  Trong số...

Phân tích đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích đoạn trích Trao duyên Truyện Kiều.  Trao...

Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện kiều

Đề bài: Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều. Truyện Kiều là...

Cảm nhận về bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Tràng Giang của Huy Cận Huy Cận là một nhà thơ gắn...