Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Liên hợp quốc

Soạn văn bài Chính tả: Liên hợp quốc

Câu 2 (trang 100 sgk Tiếng Việt 3): Chọn chữ điền vào chỗ trống:

Trả lời:

a) buổi chiều, thuỷ triều, triều đình chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao.

b) hết giờ, mũi hếch, hỏng hết lệt bệt, chênh lệch

Câu 3 (trang 100 sgk Tiếng Việt 3): Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu:

Trả lời:

– Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

– Nước thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Danh từ

Post Comment