Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già

Câu 2 (trang 64 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ

Trả lời:

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

-Làm sạch quần áo, chăn màn trong nước → giặt

– Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng → rát

– Trái nghĩa với ngang → dọc

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với vui → buồn

– Phần nhà được ngăn bằng tường vách kín đáo → buồng

– Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu → chuông

Xem thêm:  Tả cảnh chợ Tết

Post Comment