Wednesday, 8 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hai Bà Trưng

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hai Bà Trưng

Câu 1 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – viết: Hai Bà Trưng

Trả lời:

Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết hoa chữ cái đầu

Câu 2 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) lành lặn

nao núng

lanh lảnh

b) đi biền biệt

thấy tiếng tiết

xanh biêng biếc

Câu 3 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3): Thi tìm nhanh các từ ngữ

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l: lung linh, lớn lao,…

Chứa tiếng bắt đầu bằng n: nôn nóng, nụ hoa,…

b) Chứ tiếng có vần iết: thân thiết, quen biết,…

Chứa tiếng có vần iêc: mắt biếc, hối tiếc,…

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Công việc đầu tiên

Post Comment