Saturday, 11 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hạt mưa

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hạt mưa

Câu 2 (trang 120 sgk Tiếng Việt 3): Tìm và viết các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

Tên của một nước láng giềng của ta Lào

– Nơi tận cùng phía nam trái đất, quanh năm băng giá → Nam cực

– Một nước ở gần ta có thủ đô là Băng Cốc → Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng V hay d, có nghĩa như sau:

– Màu lúa chín → vàng

– Cây cùng họ với cau, lá to, quả có nước ngọt → dừa

– Loài thú lớn có vòi và ngà → voi

Xem thêm:  Em hãy tìm một số ví dụ để cho thấy sự giản dị trong thơ văn của Bác

Post Comment