Thursday, 5 Dec 2019
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Câu 2 (trang 64 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

Trả lời:

a) tr hay ch?

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

b) ưt hay ưc?

Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm

Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ – cánh diều.

Xem thêm:  Trong bài thơ của Xuân Quỳnh, câu Tiếng gà trưa xuất hiện mấy lần? Mỗi câu gợi ra điều gì?

Post Comment