Saturday, 11 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân dục

Câu 2 (trang 96 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

Trả lời:

a) s hav x?

Gỉam 20 CÂN

Một người to béo kể với bạn:

Tôi muốn gầy bớt đi, bác sĩ khuyên tôi là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

Kết quả ra sao? Người bạn hỏi.

Kết quả là mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

b) in hay inh?

XẾP THỨ BA

Chính khoe với Tín:

– Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không?

Tín hỏi:

– Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

– À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm . Có ba tham gia thôi.

Xem thêm:  Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Post Comment