Wednesday, 8 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ

Câu 1 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các tên riêng trong bài chính tả?

Trả lời:

Các tên riêng là: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

Câu 2 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ay hay ây?

Trả lời:

cây say, chày giã gạo.

dạy học, ngủ dạy.

số bảy, đòn bẩy

Xem thêm:  Soạn văn bài Chính tả: Nhớ - viết: Tiếng ru

Post Comment