Saturday, 11 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam

Câu 1 (trang 47 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Tìm các chữ viết hoa trong bài chính tả:

Trả lời:

Đó là các chữ: Người (trong đầu bài), Quốc, Việt Nam, Nhạc, Văn Cao, Ông, Tiến, Bài, Quốc (hội), Quốc (ca), Văn Cao.

Câu 2 (trang 47 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

Trả lời:

a) l hay n?

Buổi trưa lim dim

Nghìn con mắt lá

Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả

b) ut hay uc?

Con chim chiền chiện

Bay vun vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào

Câu 3 (trang 48 sgk Tiếng Việt 3): Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau:

Trả lời:

a) Nồi – lồi:

– Mẹ tôi đong gạo đổ vào nồi để nấu

đất gồ ghề, lồi lõm và lầy lội làm tôi trượt ngã.

No – lo:

– Quân đội phải ăn no thì đánh giặc mới mạnh.

– Trong khi tôi đi học thì ba má tôi ờ nhà chăm lo vườn ruộng.

b) Trút – trúc:

Mây đen kéo đến đầy trời rồi mưa như trút nước xuống.

– Trước cửa nhà, ba tôi trồng hai khóm trúc.

Lụt – lục:

Chính việc phá rừng đã gây ra cảnh lụt lội ở nhiều nơi.

– Tứ đói quá, vào bếp lục cơm nguội đem ra ăn.

Xem thêm:  Bình luận câu nói nhàn cư bất thiện lớp 7

Post Comment