Sunday, 5 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người tìm đường lên các vì sao

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người tìm đường lên các vì sao

Câu 1 (trang 126 sgk Tiếng Việt 4): Nghe viết bài "Người tìm đường lên các vì sao" (từ đầu đến "hàng trăm lần")

Trả lời:

Tự luyến viết vài lần. Chú ý các tiếng thường phạm lỗi do phát âm địa phương.

Câu 2 (trang 126 sgk Tiếng Việt 4):

a) Tìm các tính từ

– Có hai tiếng đều bắt đầu bằng "l"

– Có hai tiếng đều bắt đầu bằng"n"

b) Điền vào ô trống có âm "I hay iê"

Trả lời:

a) Đó là những từ:

– Bắt đầu bằng "l": lóng lánh, lạnh lùng, long lanh, lung linh lặng lẽ, lành lạnh, lả lơi, lai láng,…

– Bắt đầu bằng "n": na ná, nông nổi, náo nức, não nề, não nùng, nề nếp, nõn nà, nô nức,…

Em lần lượt điền như sau

…nghiêm khắc…phát minh…kiên trì…thí nghiệm…nghiên cứu…thí nghiệm…bóng điện…thí nghiệm.

Câu 3 (trang 127 sgk Tiếng Việt 4): Tìm các từ

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n có nghĩa đã cho ( SGK trang 127) như sau:

– Nản chí, nản lòng, chán nản

– Lí tưởng

– Lạc hướng

b) Chứa tiếng có vần "im hoặc iêm" có nghĩa đã cho (SGK trang 127) như sau:

– Kim khâu

– Tiết kiệm

– Trái tim

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Không ngủ được của tác giả Hồ Chí Minh

Post Comment