Thursday, 2 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Sầu riêng

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Sầu riêng

Câu (trang 35 sgk Tiếng Việt 4): Nghe – viết bài "Sầu riêng" (từ "Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm… tháng năm ta").

Trả lời:

Em nhờ người thân đọc, em viết hoặc cùng học nhóm, em đọc bạn viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, tự sửa chữa những chữ viết sai.

Câu 2 (trang 35 sgk Tiếng Việt 4):

Điền vào chỗ trống.

a) "l hay n?" Đoạn thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 35)

b) "Út hay úc?" Đoạn thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 35).

Trả lời:

Đọc hai đoạn thơ đã cho, để điền âm đầu vào chỗ trông, tạo nên tiếng có nghĩa thích hợp với từng câu. Em điền như sau:

a) Bé Minh ngã sóng soài.

– Nên bé nào thấy đau

Bé òa lèn nức nở

– Con đò lá trúc qua sông.

b) Bút nghiêng, lất phất hạt mưa

Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Câu 3 (trang 36 sgk Tiếng Việt 4): Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 36)

Trả lời:

Em chọn tiếng đúng chính âm để điền như sau: "………… nắng chan hòa………….., khóm trúc………………… bông cúc vàng lóng lánh……………… tạo nên cong vút………………. bài ca náo nức…………….

Xem thêm:  Suy nghĩ về đoạn thơ Cảnh ngày xuân

Post Comment