Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm

Câu 2 (trang 133 sgk Tiếng Việt 3):

Trả lời:

a) – Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố.

Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên

– Giải câu đố. Đó là cái cẳng chân , mắt cá ở dưới, đầu gối ở trên, bắp chân (bụng chân) ở phía sau.

b) Đặt câu chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Một ông cầm hai cây sào Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang

– Giải câu đố: Đó là một bàn tay cầm đôi đũa và cơm vào miệng.

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Post Comment