Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn

Câu 1 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4): Nghe – viết: Thợ rèn

Trả lời:

Luyện viết vài lần bằng cách bạn đọc, em viết và ngược lại sau đó tự kiểm tra cho nhau

Câu 2 (trang 87 sgk Tiếng Việt 4):

Điền vào chỗ trống

a) "l hay n"

b) "uôn hay uông"

Trả lời:

a) Nam gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đua bay đóm lập lòe

Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe

b)–

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

– Đố ai lận xuống vực sâu

Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”

Post Comment