Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông

Câu 1 (trang 87 sgk Tiếng Việt 3): Bài chính tả có mấy câu? Nêu các tên riêng trong bài

Trả lời:

Bài chính tả có 4 câu. Các tên riêng trong bài: Gái, Thu Bồn

Câu 2 (trang 87 sgk Tiếng Việt 3): Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống?

Trả lời:

a) chuông kêu kính coong, vẽ đường cong

b) làm xong việc, cái xoong

Câu 3 (trang 87 sgk Tiếng Việt 3): Thi tìm nhanh, viết đúng

Trả lời:

a) – Chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s:

• sách, sổ, sông, (lá) sả, (cây) sấu, (chim) sâu, (chim) sẻ, sườn (núi), (xương) sườn, sân, (cái) sàng, (cây) súng, (hoa) sen,…

b) – Từ chỉ hành động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x:

• xa xôi, xa hoa, xa lánh, xa xả, xả thân, xả thịt, xác đáng, xác xơ, xạc bình, xài tiền, xám xịt, xanh, xanh xao, xao xác, xào xáo, xảo quyệt, xảo trá, xáo trộn, xạo, xát gạo, xay lúa, xắn tay, xằng bậy, xắt thịt, xây lắp, xâu xé,…

c) – Từ có tiếng mang vần ươn:

• tàu lượn, con lươn, mảnh vườn, trườn mình, thuê mướn, con vượn, vay mượn,…

– Từ có tiếng mang vần ương:

, bướng bỉnh, tướng sĩ, chai tương, lương bổng, đương thời, cường thịnh, cương quyết, lương thực, quê hương, đo lường, , số lượng, lưỡng lự, cái giường, thương yêu, …

Xem thêm:  Nghệ thuật châm biếm và đả kích trong truyện ngắn “Vi hành” của Hồ Chí Minh

Post Comment