Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Bài hát trồng cây

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Bài hát trồng cây

Câu 2 (trang 112 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) rong, dong hay giong?

rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mỏ, gánh hàng rong.

b) rủ hay rũ?

– cười rũ rượi, nói chuyện rủ ri.

– rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ.

Câu 3 (trang 112 sgk Tiếng Việt 3): Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập (2) đặt câu với mỗi từ ngữ đó

Trả lời:

Từ sáng sớm, nhiều gánh hàng rong đã đi vào ngõ nhỏ của chúng tôi.

Hai bạn ấy gặp nhau, chẳng biết có chuyện gì vui mà cứ bám vai nhau cười rũ rượi.

Xem thêm:  Tả lại vẻ đẹp của dòng sông quê hương

Post Comment