Saturday, 4 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Chợ Tết

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Chợ Tết

Câu 1 (trang 44 sgk Tiếng Việt 4): Nhớ – viết bài "Chợ Tết" (từ "Dải mây trắng… ngộ nghĩnh đuôi theo sau").

Trả lời:

Đọc thuộc đoạn thơ "Chợ Tết" rồi tự viết lại 11 dòng thơ theo quy định của bài chính tả.

Câu 2 (trang 44 sgk Tiếng Việt 4): Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 44).

Trả lời:

Em đọc mẩu chuyện và dựa vào các yếu tố gợi ý đã cho, tìm từ để điền sao cho từ đó kết hợp được với từ đứng trước (hoặc sau) thích hợp với ý diễn đạt của câu là được. Em điền như sau: "… họa sĩ… nước Đức… sung sướng… không hiểu sao… bức tranh… bức tranh".

Xem thêm:  Chứng minh giải thích câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Post Comment