Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Một mái nhà chung

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Một mái nhà chung

Câu 2 (trang 104 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

Trả lời:

a) ch hay tr?

Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội, trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tôi về sổ mũi còn gào "meo meo"

b) êt hay êch?

Ai ngày thường

Tết đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Xem thêm:  Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Post Comment