Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Vẽ quê hương

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Vẽ quê hương

Câu (trang 92 sgk Tiếng Việt 3): Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

Trong bài chính tả có các từ sau đây phải viết hoa: Em, Vẽ, Bút, Xanh, Sông, Một, Trời, Ngói, Trường là các chữ đó đứng ở đầu các câu thơ. Ngoài ra chữ Vẽ ở đầu bài và tên tác giả Định Hải (nếu có viết) cũng phải viết hoa.

Câu (trang 92 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) s hay x?

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa

Bốn bên suối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi

b) ươn hay ương?

Mồ hôi mà đổ xuống vườn

Dâu xanh lúa tốt vấn vương tơ tằm

Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

Xem thêm:  Anh chị hãy phân tích nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài

Post Comment