Soạn văn lớp 10 Uncategorized

Soạn văn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Soạn văn bài: Khái quát dân gian Việt Nam

Câu 1: Ba đặc trưng cơ bản của văn học dân gian

– Tính truyền miệng:

Thực chất của quá trình truyền miệng là sự ghi nhớ theo kiểu nhập tâm và phổ biến bằng miệng cho người khác. Văn học dân gian khi được phổ biến lại, đã thông qua lăng kính chủ quan (bộ não người) nên thường được sáng tạo thêm. Văn học dân gian thường được truyền miệng theo không gian (từ vùng này qua vùng khác), hoặc theo (từ đời trước đến đời sau).

Quá trình truyền miệng thường được thực hiện thông qua diễn xướng – tức là hình thức trình bày tác phẩm một cách tổng hợp (nói, hát, kể).

– Tính :

Tập thể là tất cả mọi người, ai cũng có thể tham gia sáng tác. Nhưng quá trình này, lúc đầu do một người khởi xướng lên, tác phẩm hình thành và được tập thể tiếp nhận. Sau đó những người khác (địa phương khác, thời đại khác. tham gia sửa chữa, bổ sung cho tác phẩm biến đổi dần. Quá trình bổ sung này thường làm cho tác phẩm phong phú hơn, hoàn thiện hơn.

Mỗi cá nhân tham gia vào quá trình sáng tác này ở những thời điểm khác nhau. Nhưng vì truyền miệng nên lâu ngày, người ta không nhớ được và cũng không cần nhớ ai là tác giả. Tác phẩm dân gian vì thế đã trở thành của chung, ai cũng có thể tùy ý thêm bớt, sửa chữa.

Xem thêm:  Suy nghĩ của anh chị về trang phục

– Tính thực hành:

Sinh hoạt cộng đồng là những sinh hoạt chung của nhiều người như tập thể, vui chơi ca hát tập thể, hội hè… Trong những sinh hoạt này, tác phẩm văn học dân gian thường đóng vai trò phối hợp hoạt động, tạo nhịp điệu cho hoạt động (những bài hò: hò chèo thuyền, hò đánh cá,…).

Không những thế, văn học dân gian còn gây không khí để kích thích hoạt động, gợi cảm hứng cho người trong cuộc (ví dụ những câu chuyện cười được kể trong lao động giúp tạo ra sự sảng khoái, giảm bớt sự mệt nhọc trong công việc).

Câu 2: Văn học dân gian Việt Nam có những thể loại nào? Nêu tên gọi, định nghĩa ngắn gọn và ví dụ cho mỗi thể loại:

phan loai van hoc dan gian - Soạn văn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam phan loai van hoc dan gian 1 - Soạn văn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam phan loai van hoc dan gian 2 - Soạn văn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Câu 3: Tóm tắt nội dung các giá trị của văn học dân gian:

– Văn học dân gian có giá trị nhiều mặt: Vừa chưa đựng những tri thức về tự nhiên và xã hội, vừa mang những giá trị nhân văn của các dân tộc – là kho tri thức phong phú về đời sống của dân tộc.

– Văn học dân gian có tác dụng giáo dục tốt, là nhân tố quan trọng trong việc hình thành tâm hồn, nhân cách Việt Nam. Giáo dục tinh thần nhân đạo, tôn vinh những giá trị , yêu thương và đấu tranh không mệt mỏi để giải phóng khỏi áp bức bất công.

Xem thêm:  Cảm hứng nhân văn và nhân đạo của Nguyễn Du trong việc miêu tả tài sắc của chị em Thúy Kiều

– Văn học dân gian có giá trị về mặt nghệ thuật, là nơi lưu giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống vô giá của dân tộc.

Post Comment