Thursday, 9 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Câu (trang 69 sgk Tiếng Việt 4):

Đọc các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 69)

a. Tìm câu kể "Ai là gì?"

b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.

Trả lời:

Em tìm và xác định như sau:

Văn hóa nghệ thuật // cũng là một mật trận

Anh chị em// là chiến sĩ mặt trận ấy

Vừa buồn mà lại vừa vui // mới thực là nỗi niềm bông phượng.

Hoa phượng // là hoa học trò.

Câu 2 (trang 69 sgk Tiếng Việt 4): Chọn từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể "Ai là gì?" (SGK TV4 tập 2 trang 69).

Trả lời:

– Bạn Lan → là người Hà Nội.

– Người → là vốn quý nhất.

– Cô giáo → là thứ hai của em.

– Trẻ em → là tương lai của đất nước.

Câu 3 (trang 70 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu kế "Ai là gì?" với các từ ngữ sau làm chủ ngữ "Bạn Bích Vân; Hà Nội; Dân tộc ta".

Trả lời:

Em tìm thêm bộ phận vị ngữ trả lời câu hỏi "là gì?" đằng sau các chủ ngữ thích hợp là được.

– Bạn Bích Vân là lớp trưởng của . – Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam.

– Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

Xem thêm:  Tình thương của chị Dậu được thể hiện như thế nào trong văn bản Tắt đèn?

Post Comment