Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm

Câu 1 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Tìm dấu hai chấm trong đoạn văn sau. Dấu đó dùng làm gì?

Trả lời:

Bồ Chao kể tiếp:

– Đầu đuôi là thế này: Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi: "Kìa, hai cái trụ chống trời!"

Dấu hai chấm thứ nhất dùng để dẫn ra lời kể của Bồ Chao.

Dấu hai chấm thứ hai dùng để giải thích sự việc.

Dấu hai chấm thứ ba dùng để dẫn lời gọi của nhân vật Tu Hú.

Câu 2 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Trong mẩu chuyện sau có một số ô trống. Ô nào cần điền dấu chấm, ô nào cần điền dấu hai chấm.

Trả lời:

– Cần điền dấu chấm và dấu hai chấm vào các ô như sau:

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi: "Cha đã là một nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt?" Đác-uyn ôn tồn đáp: "Bác học không có nghĩa là ngừng học".

Câu 3 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì?"

Trả lời:

a) bằng gỗ xoan.

b) bằng đôi bàn tay khéo léo của mình.

Xem thêm:  Phân tích hình ảnh Đầu súng trăng treo trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

c) bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

Post Comment