Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu đề nghị

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu đề nghị

Câu 1 (trang 111 sgk Tiếng Việt 4): Khi muốn mượn bạn cái bút, em có thể chọn những cách nói nào?

Trả lời:

Chọn (b, c):

– Lan ơi, cho tở mượn cái bút!

– Lan ơi, cậu có thể cho tớ mượn cái bút được không?

Câu 2 (trang 111 sgk Tiếng Việt 4): Khi muốn hỏi giờ một người lớn tuổi, em có thể chọn những cách nói nào?

Trả lời:

Chọn (b, c, d):

– Bác ơi, mấy giờ rồi ạ?

 

– Bác ơi, bác làm ơn cho cháu biết mấy giờ rồi ạ!

 

– Bác ơi, bác xem giùm cháu mấy giờ rồi ạ!

 

Câu 3 (trang 111 sgk Tiếng Việt 4):

So sánh từng cặp câu khiến dưới đây về tính lịch sự. Hãy cho biết vì sao những câu ấy giữ hoặc không giữ phép lịch sự.

a. – Lan ơi, cho tớ về với, – Cho đi nhờ một cái

b. – Chiều nay, chị đón em nhé! – Chiều nay chị phải đón em đấy!

c. – Đừng có mà nói như thế! – Theo tớ, cậu không nên nói như thế!

d. Mở hộ cháu cái cửa! – Bác mở giúp cháu cái cửa này với!

Trả lời:

a) – Lan ơi, cho tớ về với (lịch sự tế nhị có từ xưng hô thể hiện tinh cảm thân thiết) – Cho đi nhờ một cái (bất lịch sự nói trống không thiếu văn hóa)

Xem thêm:  Soạn văn bài: Đi bộ ngao du

b) – Chiều nay, chị đón em nhé! (lịch sự, tế nhị, thân mật) – Chiều nay chị phải đón em đấy! (bất lịch sự, em nói với chị mà như ra lệnh cho chị, thiếu lễ độ)

c) – Đừng có mà nói như thế! (bất lịch sự, nói trống không) – Theo tớ, cậu không nên nói như thế! (lịch sự, tế nhị)

d) Mở hộ cháu cái cửa! (bất lịch sự, nói trống không thiếu lễ độ với người lớn) – Bác mở giúp cháu cái cửa này với! (lịch sự, tế nhị lễ độ với người lớn)

Câu 4 (trang 112 sgk Tiếng Việt 4):Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 112).

Trả lời:

Em có thể đặt như sau: a. Bố ơi, bố cho con tiền, con mua quyển sổ ghi chép ạ! b. Bác làm ơn cho cháu ngồi nhờ một lát ạ!

Post Comment