Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Câu 1 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Đọc bài thơ báo thức và trả lời các câu hỏi:

a) Các nhân vật nào trong bài thơ được nhân hoá?

b) Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách nào?

c) Em thích hình ảnh nào? Vì sao?

Trả lời:

a) Trong bài thơ trên các nhân vật sau đây được nhân hoá: bác kim giờ, anh kim phút, bé kim giây.

b) Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách gọi là bác, là anh, là bé.

c) Em thích nhất hình ảnh:

"Bé kim giây tinh nghịch Chạy vút lên trước hàng"

Vì hình ảnh này đã tả chiếc kim giây thật hay: nó vừa nhỏ bé, mảnh mai vừa chạy nhanh trên mặt đồng hồ tựa như một cậu bé rất nhanh nhẹn và tinh nghịch.

Câu 2 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào bài trên, trả lời câu hỏi:

a) Bác kim giờ nhích đi như thế n

ào?

b) Anh kim phút đi thế nào?

c) Bé kim giây chạy ra sao?

Trả lời:

a) Bác kim giờ nhích về phía trước từng li, từng li với vẻ rất thận trọng.

b) Anh kim phút đi từng bước, từng bước một cách ung dung nhưng nhanh hơn kim giờ.

c) Bé kim giây luôn tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.

Xem thêm:  Giới thiệu con gà trống, con ngan, con vịt xiêm

Câu 3 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm (gạch dưới):

a) Trương Vĩnh Kí hiểu biết rất rộng.

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lí.

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

Trả lời:

a) Trương Vĩnh Kí hiểu biết như thế nào?

b) Ê-đi-xơn làm việc như thế nào?

c) Hai chị em nhìn chú Lí như thế nào?

d) Tiếng nhạc nổi lên như thế nào?

Post Comment