Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Câu 1 (trang 62 sgk Tiếng Việt 4): Tìm câu kể "Ai là gì?" trong những câu thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 62). Xác định vị ngữ trong các câu vừa tìm được.

Trả lời:

Đó là những câu và vị ngữ của chúng là:

– Người // là Cha của Bác là Anh

– Quê hương // là chùm khế ngọt.

– Quê hương // là đường đi học.

Câu 2 (trang 62 sgk Tiếng Việt 4): Ghép từ ngữ thích hợp cột A với cột B để tạo thành câu "Ai là gì?"

Trả lời:

– Sư tử → là chúa sơn lâm.

– Gà trống → là sứ giả của bình minh.

– Đại bàng → là dũng sĩ của rừng xanh

– Chim công → là nghệ sĩ múa tài ba.

Câu 3 (trang 62 sgk Tiếng Việt 4): Dùng các từ ngữ đã cho để đặt câu kể "Ai là gì?"

Trả lời:

a. Cần Thơ là một thành phố lớn.

b. Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ.

c. Xuân Quỳnh là nhà thơ.

d. là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Xem thêm:  “Thơ là thơ nhưng đồng thời là họa, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng” (Sóng Hồng). Anh chị hiểu ý kiến trên như thế nào?

Post Comment