Saturday, 11 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Mở rộng vốn từ: Địa phương

Soạn văn bài Mở rộng vốn từ: Địa phương

Câu 1 (trang 107 sgk Tiếng Việt 3): Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại:

Trả lời:

Từ dùng ở miền Bắc: bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan.

Từ dùng ở miền Nam: ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, khoai mì, vịt xiêm.

Câu 2 (trang 107 sgk Tiếng Việt 3): Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Tìm từ cùng nghĩa với các từ đó:

Trả lời:

Có thể thay chi bằng gì, rứa bằng thế, nờ bằng à, tui bằng tôi, hắn bằng nó.

Câu 3 (trang 108 sgk Tiếng Việt 3): Điền dấu câu vào mỗi ô trống dưới đây.

Trả lời:

CÁ HEO Ở VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một người kêu lên: "Cá heo!" Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: "A! Cá heo nhảy múa đẹp quá!" … – Có đau không chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé!…

Xem thêm:  Cảm nhận về tác phẩm Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng

Post Comment