Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì 2 – Tiết 5

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì 2 – Tiết 5

Câu 2 (trang 141 sgk Tiếng Việt 3): Nghe và kể lại chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng

Trả lời:

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì?

– Chú lính được cấp ngựa đế đi làm một công việc gấp.

b) Chú sử dụng như thế nào?

– Chú sử dụng con ngựa theo cách sau: chú không cưỡi mà cứ vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy và chạy theo sau nó.

c) Vì sao chú cho rằng chạy như thế nhanh hơn cưỡi ngựa?

– Khi nhiều người ngạc nhiên hỏi chú sao không cưỡi ngựa thì chú trả lời là chạy bộ cỏ sáu cẳng nhất định phải nhanh hơn là cưỡi ngựa chỉ có bốn cẳng.

 

Xem thêm:  Tấm lòng của nhà văn Tô Hoài đối với đồng bào miền núi qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ”

Post Comment