Thursday, 5 Dec 2019
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì I – Tiết 4

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì I – Tiết 4

Câu 2 (trang 151 sgk Tiếng Việt 3): Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào các ô trống.

Trả lời:

Cà Mau đất xốp, mùa nắng đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống chọi nồi. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng. Rễ dài, phải cắm sâu vào lòng đất.

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Post Comment