Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì I – Tiết 5

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì I – Tiết 5

Câu 2 (trang 150 sgk Tiếng Việt 3): Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.

Trả lời:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10-12-20…

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi Thư viện P.4 Quận 5 Em là Nguyễn Bích Thủy, lớp 3B

Em đã làm mất thẻ thư viện nên em làm đơn này xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ năm học 20… — 20… cho em để có thể tiếp tục mượn sách đọc.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Nguyễn Bích Thủy

Xem thêm:  Phân tích Người Lái Đò Sông Đà của Nguyễn Tuân

Post Comment