Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Cái cầu

Soạn văn bài Tập đọc: Cái cầu

Câu 1 (trang 35 sgk Tiếng Việt 3): Người cha trong bài thơ làm nghề gì?

Trả lời:

Người cha trong bài thơ làm nghề xây dựng cầu.

Câu 2 (trang 35 sgk Tiếng Việt 3): Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì?

Trả lời:

Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến nhiều cây cầu. Đó là chiếc cầu bằng tơ do nhện bắc qua miệng chum nước, là chiếc cầu ngọn gió do con sáo bắc qua sông, là chiếc cầu lá tre do con kiến bắc qua ngòi, là cây cầu tre lối sang bà ngoại và là chiếc cầu ao mẹ thường đãi đỗ.

Câu 3 (trang 35 sgk Tiếng Việt 3): Bạn nhỏ yêu nhất cây cầu nào? Vì sao?

Trả lời:

Bạn nhỏ yêu nhất cầu Hàm Rồng vượt qua sông Mã ở vùng Thanh Hoá. Vì đó là cây cầu do cha bạn và nhiều người khác cùng làm.

Câu 4 (trang 35 sgk Tiếng Việt 3): Em thích nhất câu thơ nào? Vì sao?

Trả lời:

Em thích câu "Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ" vì đó là câu thơ có hình ảnh rất sáng tạo, thể hiện một cách nhìn tinh tế của tác giả.

Nội dung: Bạn nhỏ rất kính yêu cha, tự hào về cha nên thấy cái cầu do cha làm ra là đẹp nhất, đáng yêu nhất.

Xem thêm:  Em hãy giới thiệu về Tú Xương và bài thơ Thương Vợ

Post Comment