Saturday, 11 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Soạn văn bài Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Câu 1 (trang 17 sgk Tiếng Việt 3): Những câu nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú?

Trả lời:

Những câu thơ sau đây cho thấy Nga rất mong nhớ chú:

Chú Nga đi bộ đội Sao lâu quá là lâu

Nhớ chú, Nga thường nhắc:

Chú bây giờ ở đâu?

Chú ở đâu, ở đâu?

Trường Sơn dài dằng dặc

Trường Sơn đảo nổi, chìm

Hay Kon Tum, Đăk Lăk?

Câu 2 (trang 17 sgk Tiếng Việt 3): Khi Nga nhắc chú, thái độ của ba mẹ ra sao?

Trả lời:

Khi Nga nhắc đến chú, mẹ "đỏ hoe đôi mắt", ba "ngước lên bàn thờ" và nói:

Đất nước không còn giặc Chú ở bên Bác Hồ.

Câu 3 (trang 17 sgk Tiếng Việt 3): Em hiểu câu nói của Ba bạn Nga như thế nào?

Trả lời:

Em hiểu câu nói của ba có ý nghĩa như sau:

Bác Hồ đã từ trần. Chú của Nga cũng đã hi sinh trên chiến trường. Như vậy, bây giờ chú là một liệt sĩ vẫn luôn đi theo Bác Hồ. Bác Hồ và các liệt sĩ vẫn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam.

Câu 4 (trang 17 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao các chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi?

Trả lời:

Các chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc được nhân dân ta nhớ mãi vì đó là những đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp chiến đấu để đánh đuổi giặc ngoại xâm, để bảo vệ non sông, giữ gìn tự do, hạnh phúc, an bình cho tất cả mọi người.

Xem thêm:  Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

Nội dung: Tình cảm thương tiếc và công biết ơn sâu nặng của mọi người trong gia đình em bé với liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Hình ảnh của các liệt sĩ vẫn sống mãi trong lòng của nhân dân Việt Nam.

Post Comment