Sunday, 5 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Có chí thì nên

Soạn văn bài Tập đọc: Có chí thì nên

Câu 1 (trang 109 sgk Tiếng Việt 4): Dựa vào nội dung của câu tục ngữ cếp chúng vào ba nhóm như sau

Trả lời:

a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.

– Có công mài sắt, có ngày nên kim.

– Người có chí thì nên.

– Nhà có nền thì vững.

b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.

– Ai ơi đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

– Hãy lo bền chí cầu cua.

Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.

c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

– Thua keo này ta bày keo khác.

– Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

– Thất bại là mẹ thành công.

Câu 2 (trang 109 sgk Tiếng Việt 4): Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu. Chọn ý em cho là đúng nhất

Trả lời:

Chọn c: Ngắn gọn có vần điệu hình ảnh

Câu 3 (trang 109 sgk Tiếng Việt 4): Theo em phải rèn luyện ý chí gì? Lấy ví dụ về một không có ý chí

Trả lời:

Theo em học sinh phải rèn luyện ý chí vượt khó, kiên trì, siêng năng.

+ Ví dụ một học sinh không có ý chí.

– Viết chữ như gà bới không chịu khó luyện tập.

Xem thêm:  Khái quát ngắn gọn câu tục ngữ về con người và xã hội

– Gặp bài toán khó, không chịu nhờ anh ( chị, bố, mẹ) làm giúp.

– Bị điểm kém sinh ra chán nản v.v

Post Comment