Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Đôi bạn

Soạn văn bài Tập đọc: Đôi bạn

Câu 1 (trang 131 sgk Tiếng Việt 3): Thành và Mến kết bạn vào dịp nào?

Trả lời:

Thành và Mến kết bạn vào dịp giặc Mỹ ném bom bắn phá hoại miền Bắc, Thành phải sơ tán từ thành phố về quê Mến ở.

Câu 2 (trang 131 sgk Tiếng Việt 3): Mến thấy thị xã có gì mới lạ?

Trả lời:

Mến thấy thị xã có nhiều điều khác với nông thôn: ở đây có nhiều phố xá, nhà ngói san sát, cái cao cái thấp, xe cộ đi lại nườm nượp trên đường, ban đêm, đèn điện sáng như sao sa.

Câu 3 (trang 131 sgk Tiếng Việt 3): Mến có hành động gì đáng khen?

Trả lời:

Mến có hành động đáng khen là đã không do dự, nhảy ngay xuống hồ nước cứu người sắp chết đuối.

Câu 4 (trang 131 sgk Tiếng Việt 3): Em hiểu câu nói của người bố là thế nào?

Trả lời:

Người bố, qua câu nói cuối chuyện này, đã tỏ lòng khâm phục, quý trọng và biết ơn những người nông thôn vì họ luôn tốt bụng, rộng lượng, thương người và sẵn sàng xả thân cứu giúp người khác.

Câu 5 (trang 131 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các chi tiết nói lên tình cảm thủy chung của gia đình Thành đối với những người đã giúp đỡ mình.

Trả lời:

Tình cảm thủy chung của gia đình Thành đối với những người đã giúp đỡ mình thể hiện ở chỗ bố Thành đã đón Mến ra thành phố chơi, Thành dẫn bạn đi chơi nhiều nơi đông vui trong thành phố.

Xem thêm:  Trong tùy bút Sài Gòn tôi yêu, tác giả Minh Hương đã cảm nhận Sài Gòn trên những phương diện nào?

Post Comment