Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng… tây !

Soạn văn bài Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng… tây!

Câu 1 (trang 53 sgk Tiếng Việt 3): Câu thơ của người bạn có gì vô lí?

Trả lời:

Câu thơ của người bạn Pus-kin vô lí ở chỗ: ông ấy cho rằng mọc trời mọc ở đằng tây, trong khi mặt trời mọc ở đằng đông.

Câu 2 (trang 53 sgk Tiếng Việt 3): Pus-kin đã chữa thơ giúp bạn như thế nào?

Trả lời:

Pus-kin đã làm tiếp ba câu thơ khác có thể kết hợp với câu thơ vô lí của bạn làm thành một bài thơ hoàn chỉnh, hợp lí.

Câu 3 (trang 53 sgk Tiếng Việt 3): Điều gì làm cho bài thơ của Pus-kin hợp lí?

Trả lời:

Pus-kin đã viết câu thứ hai để khẳng định "mặt trời mọc ở đằng tây" là một chuyện lạ. Chính điều này đã làm cho bài thơ của trở thành hợp lí.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

Post Comment