Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Một mái nhà chung

Soạn văn bài Tập đọc: Một mái nhà chung

Câu 1 (trang 102 sgk Tiếng Việt 3): Ba khổ đầu nói đến mái nhà riêng của ai?

Trả lời:

Ba khổ đầu nói đến mái nhà riêng của chim, của cá, của dím (nhím), của ốc, của em và của bạn.

Câu 2 (trang 102 sgk Tiếng Việt 3): Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?

Trả lời:

Mỗi mái nhà riêng có nét khác biệt đáng yêu: mái nhà của chim thì lợp nghìn chiếc lá biếc, mái nhà của cá là sóng xanh rập rình, mái nhà của dím ẩn sâu trong lòng đất, mái nhà của ốc là chiếc vỏ tròn ngay bên mình, mái nhà của em thì có giàn gấc có quả đỏ che nghiêng, còn nhà của bạn thì có hồng trên mái.

Câu 3 (trang 102 sgk Tiếng Việt 3): Mái nhà chung của muôn vật là gì?

Trả lời:

Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh đến vô cùng, là vòm trời cao rực rỡ bảy sắc cầu vồng.

Câu 4 (trang 102 sgk Tiếng Việt 3): Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?

Trả lời:

Em muốn nói với những người bạn chung một mái nhà rằng chúng ta rất hạnh phúc được sống dưới mái nhà chung là bầu trời xanh, chúng ta phải biết sống thân ái với nhau và cùng góp sức giữ gìn bầu trời chung, mái nhà chung của chúng ta để nó không bị ô nhiễm bởi khói bụi và nhiều thứ khí độc hại.

Xem thêm:  Suy nghĩ của anh chị về câu nói: “ Nhàn cư bất thiện”

Post Comment