Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Nắng phương Nam

Soạn văn bài Tập đọc: Nắng phương Nam

Câu 1 (trang 95 sgk Tiếng Việt 3): Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào?

Trả lời:

Uyên và các bạn đi chơi chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ vào dịp giáp Tết.

Câu 2 (trang 95 sgk Tiếng Việt 3): Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong điều gì?

Trả lời:

Nghe đọc thư Vân, biết là ngoài Hà Nội cũng rất vui nhưng rất lạnh, các bạn mong ước gửi cho Vân một ít nắng phương Nam.

Câu 3 (trang 95 sgk Tiếng Việt 3): Phương nghĩ ra sáng kiến gì?

Trả lời:

Phương nghĩ ra cách gửi cho Vân một cành mai.

Câu 4 (trang 95 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân?

Trả lời:

Các bạn chọn cành gửi ra Hà Nội làm quà Tết cho Vân vì ngoài Bắc chỉ có hoa đào, không có và cũng vì cành mai có những bông hoa vàng chở nắng phương Nam sẽ đem đến cho Vân một niềm vui ấm áp.

Câu 5 (trang 95 sgk Tiếng Việt 3): Chọn thêm một tên khác cho truyện.

Trả lời:

– Gửi nắng ra Hà Nội.

– Cành mai chở nắng phương Nam.

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ của em về mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh

Post Comment