Wednesday, 8 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Soạn văn bài Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Câu 1 (trang 63 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh.

Trả lời:

Trong ngày hội rừng xanh, các con vật cùng tưng bừng hoạt động:

Chim gõ kiến nổi mõ

Gà rừng gọi vòng quanh

Công dẫn đầu đội múa

Khướu lĩnh xướng dàn ca

Kì nhông diễn ảo thuật

Câu 2 (trang 63 sgk Tiếng Việt 3): Các sự vật khác cùng tham gia vào ngày hội như thế nào?

Trả lời:

Các sự vật khác cùng tham gia lễ hội:

Tre, trúc thổi nhạc sáo

Khe suối gảy nhạc đàn

Cây rủ nhau thay áo

Nấm mang ô đi hội

Cọn nước chơi trò đu quay

Câu 3 (trang 63 sgk Tiếng Việt 3): Em thích hình ảnh nhân hóa nào nhất? Vì sao?

Trả lời:

Em thích nhất hình ảnh:

Ô kìa anh cọn nước Đang chơi trò đu quay tác giả nhận xét thật tài tình: cái cọn nước cũng hơi giống cái đu quay vì nó luôn quay tròn trên dòng nước.

Nội dung: Bài thơ miêu tả hoạt động rất sinh động, đáng yêu của Các con vật và sự vật trong Ngày hội rừng xanh.

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập tả người

Post Comment