Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Soạn văn bài Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Câu 1 (trang 104 sgk Tiếng Việt 3): Đại hội thể thao ô-lim-pích có từ khi nào?

Trả lời:

Đại hội thể thao ô-lim-pích có gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ.

Câu 2 (trang 104 sgk Tiếng Việt 3): Tục lệ của Đại hội có gì hay?

Trả lời:

Tục lệ của Đại hội có nhiều cái hay:

Đại hội được tổ chức 4 năm một lần, vào tháng 7 và kéo dài 5, 6 ngày.

Trai tráng khắp nước Hi Lạp kéo về thi nhiều môn thể thao.

Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đội vòng nguyệt quế.

Trong lễ hội, mọi sự xung đột đều phải tạm gác lại.

Câu 3 (trang 104 sgk Tiếng Việt 3): Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội thể thao Ô-lim-pích?

Trả lời:

Theo em, ngày nay người ta khôi phục Đại hội Ô-lim-pích trên phạm vi toàn thế giới là để phát triển mạnh việc rèn luyện thế dục thể thao ở khắp nơi, để các nước trên hoàn cầu có dịp gặp gỡ, đua tài và làm nảy nở thêm tinh thần hữu nghị, đoàn kết, yêu hoà bình, chống .

Xem thêm:  Nỗi nhớ nước thương nhà được thể hiện như thế nào trong bài thơ qua đèo ngang

Post Comment