Thursday, 5 Dec 2019
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Trăng ơi…từ đâu đến ?

Soạn văn bài Tập đọc: Trăng ơi…từ đâu đến?

Câu 1 (trang 108 sgk Tiếng Việt 4): Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những gì?

Trả lời:

Trăng được so sánh với "quả chín hồng" và "tròn như mắt cá".

Câu 2 (trang 108 sgk Tiếng Việt 4): Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh đồng xa, từ biển xanh?

Trả lời:

Là vì: Trăng hồng như một quả chín treo lơ lửng trước nhà hoặc trăng đến từ biển xanh VI trang tròn như mắt cá không bao giờ chớp mi.

Câu 3 (trang 108 sgk Tiếng Việt 4): Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một đối tượng cụ thể. Đó là những gì, những ai?

Trả lời:

Đó là sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru, chú Cuội, đường hành quân, chú bộ đội, góc sân – Tất cả đều gần gũi thân thiết.

Câu 4 (trang 108 sgk Tiếng Việt 4): Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đốì với quê hương đất nước như thế nào?

Trả lời:

Bài thơ đã thể hiện tình cảm yêu mến thiết tha và niềm tự hào về quê hương đất nước Việt Nam của tác giả.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Post Comment