Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn

Soạn văn bài Tập đọc: Vẽ về an toàn

Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4): Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì?

Trả lời:

Đó là: Em muốn sống an toàn

Câu 2 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4): Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?

Trả lời:

Chỉ trong vòng 4 tháng đã có 50.000 bức tranh của thiếu nhi cả nước gửi về Ban tổ chức.

Câu 3 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4): Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi?

Trả lời:

Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông rất phong phú: "Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất". Gia đình em được bảo vệ an toàn, "Trẻ em không nên đi trên đường", chở ba người là không được.

Câu 4 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4): Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẫm mĩ của các em.

Trả lời:

Đó là: "Làm nên một phòng tranh đẹp: màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc", "còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ".

Câu 5 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4): Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì.

Trả lời:

Giúp người , người đọc nắm được những thông tin chủ yếu nổi bật của cuộc thi.

Xem thêm:  Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng

Post Comment