Wednesday, 8 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 8

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 8

Câu 1 (trang 78 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào nội dung bài thơ, chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

Bài 1: Suối do đâu mà thành?

Hướng dẫn:

Chọn câu C: Suối do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

Bài 2: Em hiểu 2 câu thơ sau thế nào?

Hướng dẫn:

Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời

Chọn câu a: Nhiều suối họp lại thành sông, nhiều sông họp lại thành biển.

Bài 3: Trong câu thơ "Từ bụi ngập ngừng trong mây" sự vật nào được nhân hoá?

Hướng dẫn:

Chọn câu b: mưa bụi (được nhân hoá).

Bài 4: Trong khổ 2, những sự vật nào được nhân hoá?

Hướng dẫn:

Chọn câu a: suối, sông (được nhân hoá).

Bài 5: Trong khổ 3, suối được nhân hoá bằng cách nào?

Hướng dẫn:

Chọn câu b: xưng hô với suối như xưng hô với người.

Xem thêm:  Kể lại chuyện Đua ngựa

Post Comment