Friday, 6 Dec 2019
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập học kì I – Tiết 1

Soạn văn bài Ôn tập học kì I – Tiết 1

Câu 2 (trang 174 sgk Tiếng Việt 4): Lập bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều

Trả lời:

Xem thêm:  Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ

Post Comment