Wednesday, 8 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập học kì I – Tiết 4

Soạn văn bài Ôn tập học kì I – Tiết 4

Câu 1 (trang 175 sgk Tiếng Việt 4): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Câu 2 (trang 175 sgk Tiếng Việt 4): Nghe-viết: Đôi que đan

Xem thêm:  Phát biểu suy nghĩ của em về cô em Út con gái phú ông trong truyện Sọ Dừa

Post Comment