Wednesday, 4 Dec 2019
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Soạn văn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Câu 1 (trang 152 sgk Tiếng Việt 4): Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí đã cho.

Trả lời:

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Bận

Post Comment