Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Câu 1 (trang 10 sgk Tiếng Việt 4): Đọc ba đoạn mở bài đã cho em thấy

Trả lời:

a) Giống nhau: Đều có mục đích chiếc cặp sách muốn tả

b) Khác nhau Đoạn (a-b) giới thiệu ngay đồ vật cần tả (mở bài trực tiếp)

Đoạn c nêu hoàn cảnh lí do rồi mới dẫn đến giới thiệu cái cặp cần tả

Đây là cách mở bài gián tiếp

Câu 2 (trang 10 sgk Tiếng Việt 4):

Viết một đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em

– Theo cách mở bài trực tiếp

– Theo cách mở bài gián tiếp

Trả lời:

Đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em

a) Theo cách mở bài trực tiếp

– Từ khi chuyển đến nhà mới, đã mua cho em một bộ bàn ghế cá nhân để ngồi học ở nhà. Đó là cái bàn học hiện đang ở trong góc của em

– Kể từ khi chị Hai bước vào trường trung học phổ thông, em vào lớp Một chị nhường lại cho em chiếc bàn nhỏ trong phòng thường ngày của chị. Ba đã mua cho chị chiếc bàn cao hơn hợp với chị, và chiếc bàn nhỏ đã từng gắn bó với chị bấy lâu chuyển về góc học tập trong phòng em. Nó đã trở thành người thân thiết với em từ dạo đó "

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

b) Theo cách mở bài gián tiếp

– Năm nay được Sở Giáo dục – Đào tạo cấp một sổ kinh phí sửa sáng lại các và xây dựng thêm một số phòng học mới. Chúng em vinh dự được học ở phòng mới với những bàn ghế hai chỗ ngời thật xinh xăn và tiện lợi

Post Comment